b1c

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 1. pololetí roku 2021

Resortní organizace: Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 Řepy, IČ 13642090

jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly)

typ smlouvy

(DPČ, DPP, mandátní smlouva apod. )

předmět smluvního vztahu

sjednaná odměna (sazba/hod.)

souhrn vyplacených částek vč. DPH

doba trvání

smluvního vztahu

PURKYT Martin JUDr.

Mandátní smlouva

Vyřizování agendy restitučních nároků

5.000 Kč + DPH / měsíčně do 10hod., za další činnost 1.000 Kč/hod.

42 350 Kč

od 1.4.2014

na dobu neurčitou

HZ Plzeň spol. s r.o.

Smlouva o poskytování daňového poradenství

Daňové poradenství

5.000 Kč + DPH / měsíčně do 4hod. + náhrada výdajů a nákladů

36 300 Kč

od 1.10.2018

na dobu neurčitou

MACH LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní poradenství DNEM

2.000 Kč + DPH / hod. + náhrada výdajů a nákladů

194 003,90 Kč

4.6.2019 – splněním závazků

ŠTORKAN Miroslav JUDr.

Příkazní smlouva

Manažerská činnost, poradenství, likvidační strategie

10.000 Kč/+ DPH měsíčně do 15hod. + odsouhlasené náklady

12 100 Kč

19.12.2019 – 31.12.2020

BENE FACTUM a.s.

Smlouva o provedení auditu

Audit účetní závěrky 2020

150.000 Kč + DPH za dílo

181 500 Kč

11.06.2020 – splněním závazků

MOLLER Pavel, Mgr., advokát

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní zastoupení – soudní spory

15.000 Kč + DPH / měsíčně + náhrada výdajů a nákladů

18 150 Kč

31.8.2020 - 31.12.2020

Mgr. Richard Bednář, soudní exekutor

Smlouvy o provedení dražby

Dražby

Paušální náklady 4.000 Kč, 7% z dosaženého nevyššího podání+ DPH

  226 596,70 Kč

26.11.2020 – splněním závazků

MOLLER Pavel, Mgr., advokát

Objednávky

Právní poradenství

2.000 Kč + DPH / hod. + náhrada výdajů a nákladů

6 050 Kč

 

HZ Plzeň spol. s r.o.

Smlouva o poskytování daňového poradenství

Daňové přiznání DNEM 2021

2.000 Kč/DNEM, 65 Kč/ nová nemovitost, 20Kč /již přiznávaná nemovitost + DPH

23 988,25 Kč

7.12.2020 – splněním závazků

MOLLER Pavel, Mgr., advokát

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní zastoupení – soudní spory

13.000 Kč + DPH / měsíčně + náhrada výdajů a nákladů

78 650 Kč

1.1.2021 – 31.12.2021

MOLLER Pavel, Mgr., advokát

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní poradenství

2.000 Kč + DPH / hod. + náhrada výdajů a nákladů

54 450 Kč

1.1.2021 – 31.12.2021

Goldica s.r.o.

Příkazní smlouva

Účetnictví

20.000 Kč / měsíčně

120 000 Kč

1.1.2021 – 31.12.2021

Goldica s.r.o.

Smlouva o dílo

Inventarizace majetku

45.000 Kč za dílo

45 000 Kč

1.1.2021 – 31.12.2021

Ing. Tylka Zdeněk

Příkazní smlouva

Manažerská činnost, poradenství, likvidační strategie

10.000 Kč měsíčně do 15hod. + odsouhlasené náklady

50 000 Kč

1.1.2021 – 31.12.2021

HZ Plzeň spol. s r.o.

Smlouva o poskytování daňového poradenství

Daňové přiznání DPPO 2020

90.000 Kč + DPH

108 900 Kč

11.2.2021 – 30.9.2021

Zdeněk Vašíček

Rámcová smlouva o dílo

Oceňování majetku pro dražby

6.490Kč+DPH /posudek 1-3 pozemky, 7.990Kč+DPH/ posudek 4-7 pozemků, 13.900Kč+DPH /posudek 8-15 pozemků

484 931,70 Kč

27.4.2021 – 26.7.2021

Janda Tomáš Ing.

Objednávky

Metodické vedení likvidace, čtvrtletní zpráva o likvidaci

do 15 000,- Kč

14 500 Kč

 

Ludvíková Martina

Objednávky

Správa majetku

250 Kč/hod + DPH

81 675 Kč