b1c

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 2. pololetí roku 2019

Rezortní organizace: Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 Řepy, IČ 13642090

jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly)

typ smlouvy

(DPČ, DPP, mandátní smlouva apod. )

předmět smluvního vztahu

sjednaná odměna (sazba/hod.)

souhrn vyplacených částek vč. DPH

doba trvání

smluvního vztahu

PURKYT Martin, JUDr.

Mandátní smlouva

Vyřizování agendy restitučních nároků

5.000 Kč + DPH / měsíčně do 10hod., za další činnost 1.000 Kč/hod.

25 410 Kč

od 1.4.2014

na dobu neurčitou

MOLLER Pavel, Mgr., advokát

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní zastoupení – soudní spory

20.000 Kč + DPH / měsíčně + náhrada výdajů a nákladů

 72 600 Kč

1.9.2018 - 31.8.2019

MOLLER Pavel, Mgr., advokát

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní poradenství

2.000 Kč + DPH / hod. + náhrada výdajů a nákladů

             56 870 Kč

1.10.2018 - 30.9.2019

Goldica s.r.o.

Příkazní smlouva

Účetnictví

25.000 Kč / měsíčně

150 000 Kč

od 1.10.2018 – 31.12.2019

LUDVÍKOVÁ Martina

Příkazní smlouva

Správa majetku

25.000 Kč + DPH / měsíčně + náhrada výdajů a nákladů

97 145 Kč

1.10.2018 -31.8.2019

HZ Plzeň spol. s r.o.

Smlouva o poskytování daňového poradenství

Daňové poradenství

5.000 Kč + DPH / měsíčně do 4hod. + náhrada výdajů a nákladů

60 803 Kč

od 1.10.2018

na dobu neurčitou

HZ Plzeň spol. s r.o.

Smlouva o poskytování daňového poradenství

daňové přiznání DPPO 2018

90.000 Kč + DPH

108 900 Kč

14.2.2019 – 30.9.2019

ŠTORKAN Miroslav, JUDr.

Příkazní smlouva

Manažerská činnost, poradenství, likvidační strategie

20.000,- Kč/+ DPH měsíčně do 30hod. + odsouhlasené náklady

145 200 Kč

1.2.2019 – 31.12.2019

MACH LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní poradenství DNEM

2.000 Kč + DPH / hod. + náhrada výdajů a nákladů

45 093 Kč

4.6.2019 – splněním závazků

JANDA Tomáš, Ing.

Objednávka

Metodické vedení likvidace, čtvrtletní zpráva o likvidaci

do 30.000,- Kč

28 000 Kč

17.6.2019 - 1.8.2019

BENE FACTUM a.s.

Objednávka

Posouzení podnikatelských aktivit – k soudním sporům s GFŘ

5.000 Kč + DPH za dílo

6 050 Kč

24.7.2019 – 7.8.2019

TIX Trade a.s.

Příkazní smlouva

Správa majetku

20.000 Kč + DPH / měsíčně + náhrada výdajů a nákladů

72 600 Kč

1.9.2019 -31.12.2019

MOLLER Pavel, Mgr., advokát

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní zastoupení – soudní spory

15.000 Kč + DPH / měsíčně + náhrada výdajů a nákladů

             54 450 Kč

1.9.2019 - 31.8.2020

JANDA Tomáš, Ing.

Objednávka

Metodické vedení likvidace, čtvrtletní zpráva o likvidaci

do 30.000,- Kč

29 000 Kč

1.10.2019- 1.11.2019

MOLLER Pavel, Mgr., advokát

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní poradenství

2.000 Kč + DPH / hod. + náhrada výdajů a nákladů

             25 410 Kč

1.11.2019 - 31.10.2020